Reguleringsplan for Ski sentrum syd er vedtatt

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 08.06.2022 reguleringsplan for Ski sentrum syd.

Om planen

Reguleringsplanen tillater en transformasjon av de søndre kvartalene i Ski sentrum, avgrenset av Jernbaneveien, Sanderveien og Åsenveien til et nytt og urbant bomiljø, med nye næringsarealer, barnehage, et bydelstorg og felles uteoppholdsarealer mellom boligblokkene. Østsiden av Jernbaneveien blir oppgradert med sykkelvei og fortau.  

Dokumenter til saken

Saksdokumentene finner du på arealplaner.no under fanen «plandokumenter».

Har du spørsmål?

Du kan kontakte saksbehandler Annette Katherine Mohr, annette.mohr@nordrefollo.kommune.no hvis du har spørsmål angående den vedtatte planen.  

Sist endret: 22.06.2022