Reguleringsplan for Kantorveien-Båtsleppa er vedtatt

Nordre Follo kommune vedtok 8. juni 2022 reguleringsplan for Kantorveien-Båtsleppa.

Reguleringsplanen legger til rette for en utbygging av boligbebyggelse mot Kantorveien. I tillegg legger planen til rette for restaurering av Kantsonen mot Kolbotnvannet, oppgradering av teknisk infrastruktur (VA) i Båtsleppa og opparbeidelse av fortau langs Kantorveien.    

Her finner du planforslaget

Du kan se dokumentene til den vedtatte reguleringsplanen på arealplaner.no.

Klagemulighet

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på et reguleringsvedtak. Du kan sende klagen til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1400 Ski. Merk klagen med 20/01264. Fristen for å klage er 12. august 2022.  

Har du spørsmål?

Du kan kontakte saksbehandler i Nordre Follo kommune Kristine Klavina på e-post kristine.klavina@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 17.06.2022