Områderegulering for Ingieråsen til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 4. februar 2021
Formannskapet i Nordre Follo kommune vedtok 26.11.2020 å legge planforslag for områderegulering for Ingieråsen til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

Hensikten med reguleringsplanen er å ivareta kulturmiljøet på Ingieråsen samtidig som grunneiere skal ha mulighet til å gjøre nødvendige endringer på sine eiendommer.

Mange av boligene har bevart karakteristiske trekk fra da de ble oppført mellom 1960- og 70-tallet. De har en særegen stil og store hager. I tillegg har området store sammenhengende grøntområder som er med på å skape et fint bomiljø. Planen skal sikre at disse kvalitetene ivaretas.

Det skal ikke legges ut nye områder for bebyggelsesformål eller fortettes, og planen forbyr fradeling av tomter.

Dokumenter til saken finner du her:

Du kan si din mening

Du kan sende uttalelser til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski. Merk uttalelsen med 2019002.

Fristen for uttalelsen er 04.02.2021.  

Har du spørsmål?

Du kan kontakte saksbehandler Jon Fjellstad ved virksomhet byutvikling og arealplanlegging på tlf.: 66 81 99 45 eller på e-post til jon.fjellstad@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 06.01.2021