Nytt veinavn på Nordre Finstad - høring av skrivemåte

Høringsfrist: 24. mai
15. desember 2020 vedtok utvalg for areal, klima og miljø (AKB) å reise navnesak for ny vei på Nordre Finstad. Innbyggere i Nordre Follo kommune ble oppfordret til å sende inn navneforslag på den nye veien. Nedenfor finner du navneforslagene som nå legges ut på høring av skrivemåte i to måneder.

I innspillsperioden kom det inn mange gode forslag til veinavn. Navneforslag som allerede har en godkjent skrivemåte, vil ikke bli lagt ut på høring.

Hvordan skal vi skrive veinavnet?
Innbyggere og andre interesserte kan nå uttalelse seg om hvordan vi skal skrive de ulike forslag til veinavn. Dette er kun en høring av skrivemåten, så du kan ikke komme med nye forslag til veinavn.

Navneforslag
Akebakken
Ensehyttesvingen
Ensehytteveien
Grenaderveien
Grensekroken
Ingeniørsvingen
Jernkroken
Kjell Edgar Ruuds vei
Myrløkka
Myrløkken
Møbelsnekkerveien
Revheimveien
Rundtomveien
Sandgropveien
Sommerfuglveien
Storeteigen
Søndre Grenseveien
U-svingen
Wilhelm Dietrichsons vei

Fristen er 24. mai
Frist for å komme med høringsuttalelse er 24. mai 2021.  

Du kan sende inn høringsuttalelse til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller sende forslag i posten til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.  

Videre saksgang
I høringsperioden vil vi sende navneforslagene til Språkrådet og be de anbefale skrivemåten. Utvalg for areal, klima og miljø (AKB) skal vedta det nye veinavnet i juni 2021. Etter dette vil adresseendringen for berørte gjennomføres.

Sist endret: 25.03.2021