Forslag til utbyggingsavtale innenfor detaljreguleringsplan for Langhussenteret 3B til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 20. august
Utvalg for areal, klima og byggesak i Nordre Follo kommune vedtok 31.05.22 å legge forslag til utbyggingsavtale innenfor detaljreguleringsplan for Langhussenteret 3B i Langhus sentrum, Ski kommune datert 31.10.2018 ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 § 17-4 annet ledd.

Utbyggingsavtalen regulerer utbyggers og kommunens plikter om finansiering og gjennomføring av rekkefølgebestemmelser i detaljreguleringsplanen for Langhussenteret 3B (planident 201702) som ble vedtatt 31.10.2018.

Det markerte området viser arealet forslag til utbyggingsavtale skal inngås for.

For innsyn i saksdokumentene og forslaget til utbyggingsavtale se sak 52/22 i politisk møtekalender.

For innsyn i saksdokumentene til detaljreguleringsplanen for Langhussenteret 3B se planen på arealplaner.no.

Innspill kan rettes til Nordre Follo kommune på epost til postmottak@nordrefollo.kommune.no, eller per post til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski, innen 20.08.2020.

Merk henvendelser med «Utbyggingsavtale Langhussenteret 3B, sak 22/00612».

Sist endret: 08.06.2022