Forslag til politivedtekt for Nordre Follo kommune

Høringsfrist: 29. januar 2021
Kommunestyret i Nordre Follo kommune legger ved dette ut følgende forslag til politivedtekt ut på høring.

Her finner du forslag til politivedtekt for Nordre Follo kommune

Høringssvar kan sendes på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller skriftlig til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.

Merk ditt høringssvar med Politivedtekt.

Sist endret: 18.12.2020