Detaljregulering Linås, ny høringsrunde

Høringsfrist: 10. november 2020
Ved forrige høringsrunde sommeren 2019 fremmet Fylkeskommunen og Statens Vegvesen innsigelse til plan­forslaget.

Det ble gjennomført mekling mellom partene, og Nordre Follo fremmer nå planen med atkomst til Linås fra Bøhlerveien, i samsvar med førstegangs behandling i planutvalget i Ski.

Vedlegg

1. Høringsbrev Linås
2. Planbeskrivelse Linås
3. Reguleringsbestemmelser Linås
4. Linås klage KST Ski 120619
5. Protokoll notat til PBU okt 2019
6. Protokoll mekling 250520
7. Brev fra Kluge av 8. juli 20. Merknader og innspill til videre saksbehandling
8. Saksframlegg AKB 250820 Linås, veien videre
9. Saksprotokoll AKB 250820 Linås, veien videre
10. Trafikkanalyse Linås 21.9.2020
11. Linås plankart
12. Kommentar til trafikkanalyse
13. Offentlig ettersyn juli 19

Nærmere informasjon om planforslaget kan fås ved henvendelse til kommunens virksomhet Byutvikling og arealplanlegging.

Dokumenter fra tidligere behandling av saken i Ski finnes her.
Linås er sak 7/19.

Eventuelle skriftlige merknader sendes til:

Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

eller til postmottak@nordrefollo.kommune.no innen 10.11.20.  

Har du spørsmål?

Husk å oppgi saksnummer PLAN-20/01991 og saksbehandler når du tar kontakt med oss.

Send melding digitalt her. 

Du kan også ringe oss på telefon 02178, eller ta kontakt med saksbehandler Erik A. Hovden på tlf. nr. 95 08 32 68.

Sist endret: 08.10.2020