Strategi- og handlingsplan 2021-2024

Kort fortalt

  • Strategi- og handlingsplan viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i fireårsperioden.
  • Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan.
  • Rådmannen har lagt fram sitt forslag. 
  • Kommunestyret vedtar endelig budsjett og SHP 17.12.2020. 

Strategi og handlingsplan viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i fireårsperioden frem mot 2024. Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan i henhold til kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for kommuneplan.

23. oktober 2020 la rådmannen fram sitt forslag til Strategi- og handlingsplan (SHP) 2021-2024 og budsjett for 2021. Dette er nå under behandling hos folkevalgte. De stiller ulike spørsmål til administrasjonen, som utreder svar til dem. 

Kommunestyret vedtar endelig budsjett og SHP i sitt møte 17. desember 2020.  

Rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplan 2021-2024 (i framsikt/web-versjon)

Rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplan 2021-2024 (pdf). 

Spørsmål fra folkevalgte 

Strategi- og handlingsplan 2020-2023 (vedtatt desember 2019).