Spørsmål om tertialrapport

Kort fortalt

  • Rådmannen la 27. mai 2020 fram 1. tertialrapport og behovsplan versjon 1.0. 
  • Sakene skal behandles i politiske utvalg, formannskap og kommunestyre i juni. 
  • Endelig vedtak skjer i kommunestyret 17. juni. 
  • Folkevalgte har sendt inn spørsmål til administrasjonen, som publiseres i sin helhet med svar på denne siden.