Behovsplan 2020

Kort fortalt

  • Behovsplan versjon 1.0 inneholder forslag for å løse utfordringer for de byggene der det er nødvendig med tiltak raskt.
  • Behovsplanen bygger på analysene som ble utarbeidet vinteren 2019/20, og vedtatt i kommunestyret i april 2020, i sak 32/20. 
  • Langsiktige planer for kommunens bygg blir lagt fram i 2021.