Behovsanalyser

Kommunestyret har vedtatt at man skal utarbeide behovsanalyser for formålsbygg, som skoler og barnehager, for å kunne lage gode prioriteringer og planer. De første analysene var klare i februar 2020.

Norske kommuner står foran store utfordringer i årene fremover som følge av globale og nasjonale trender og dermed endringer i overføringer fra staten. Nordre Follo kommune reduserer de økonomiske rammene, og de aller fleste kommuner er i samme situasjon.

Ski og Oppegård kommuner har begge vedtatt en rekke investeringsprosjekter som nye skoler, barnehager, omsorgsbygg og idrettshaller. Nordre Follo kommune gjør en helhetlig gjennomgang av alle prosjekter. Ny befolkningsprognose og behovsanalyser gir et grunnlag for gjennomgangen.

Analyser februar 2020: 

Behovsanalyse skole (pdf)

Behovsanalyse barnehage (pdf)

Behovsanalyse pleie og omsorg (pdf)

Behovsanalyse idrettsanlegg (pdf) 

 

Sist endret: 19.10.2020