Nedre torg i Ski sentrum

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Arbeidet med torget pågår, men er noe utsatt i påvente av koordinering med andre prosjekter som pågår i Ski sentrum. Når dette er klart, vil detaljprosjekteringen begynne. Torget er et av prosjektene som er tilknyttet det overordnede program for utviklingen av Ski sentrum.

Prosjektbeskrivelse

Nedre torg i Ski sentrum skal bli forvandlet fra parkeringsplass til et sentralt offentlig rom, en møteplass hvor det kan bli et frodig byliv. Kommunestyret har i utgangspunktet satt av totalt 40 millioner kroner til utviklingen av nedre torg.

Til grunn for utviklingen av torget ligger kommunens sentrumsplan, innbyggernes tilbakemeldinger og ønsker samlet inn gjennom byutviklingsprosjektet Skiliv i 2017, samt kommunens funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum.

I 2019 gjennomførte kommunen en arkitektkonkurranse om nedre torg i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL). Den ble utlyst i januar 2019. Vinner ble kåret i juni 2019. Samarbeidet med vinneren , det danske arkitektfirmaet Urban Power, ble påbegynt i august 2019.

Høsten 2019 arbeidet kommunen med et forprosjekt for nedre torg. Forprosjektet jobbet med ulike tekniske og designmessige løsninger på et overordnet plan.

Flere detaljer om hvordan nedre torg faktisk vil bli seende ut, vil bli annonsert når dette er bestemt.

Kommunen ser utviklingen av nedre torg i sammenheng med andre pågående og planlagte utbyggingsprosjekter i Ski sentrum, både i kommunens og andre aktørers regi.

Aktuelt nå

Desember 2020: Arbeidet med torget pågår, men er noe utsatt i påvente av koordinering mot andre prosjekter som pågår i Ski sentrum. Når dette er klart, vil detaljprosjekteringen begynne. Torget er et av prosjektene som er tilknyttet det overordnede program for utviklingen av Ski sentrum.  

Desember 2019: En modell av nedre torg er plassert i foajeen i Nordre Follo rådhus. Alle interesserte kan komme og se på den i rådhusets åpningstid mellom klokken 08.00 og 15.30.  Modellen viser en bearbeiding av vinnerforslaget. Det vil bli endringer i detaljprosjekteringen, men ikke de store grepene.

September 2019: Forprosjektet har gjennomført brukergruppemøter med representanter fra blant annet næringslivet, kulturlivet, brannvesenet, rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet. Kommunen vurderer innmeldte behov og ønsker fra brukergruppene i arbeidet med torget.

Politisk behandling

Neste politiske behandling kommer i forbindelse med videre behandling av program for utviklingen Ski sentrum i løpet av 2021.

Kontaktinformasjon

Cecilie Mæle

Sist endret: 20.08.2021