Vardåsen, midlertidig botilbud for rusavhengige

Planlegging
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Kommunen har bygget åtte boliger på Vardåsen. Boligene skal være et midlertidig botilbud for rusavhengige, med døgnbemannet personalbase.

Prosjektbeskrivelse

Kommunen har bygget åtte boliger med døgnbemannet personalbase på Vardåsen. Boligene er et midlertidig botilbud for personer, som er rusavhengige.   

Aktuelt nå

Prosjektet ble avsluttet våren 2021.   

Politisk behandling

Kommunestyret vedtok å bygge boligene 27. september 2017. Detaljreguleringen ble vedtatt 12. juni 2019.

Kontrakten med entreprenør Malthus Uniteam ble signert 1. oktober 2019. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Vera Lunde Olaisen
Telefon: 96 91 36 93

Sist endret: 04.05.2021