Magasinet barnehage

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
I langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) er det satt av midler til ny barnehage i Magasinleiren. I oktober 2022 vedtok formannskapet å sette i gang forprosjektet.

Prosjektbeskrivelse

Behovsanalysen våren 2021 viste at det er behov for en ny barnehage med åtte avdelinger i Magasinleiren på Finstad. Det er en vedtatt reguleringsplan for denne tomten. 

Aktuelt

November 2022: Det er vedtatt at prosjektet kan gå videre til neste fase med anbefalingene som ble foreslått i saksframlegget. Vi er i gang med å anskaffe nødvendig kompetanse for å starte forprosjektet. 

Se saksdokumenter og protokoll fra møte formannskapet 27.10.2022

Våren 2022: Arbeidet med å etablere en prosjektgruppe som skal jobbe med konseptvalgsfasen (KVU) er i gang. Planen er at KVU skal være ferdig i september/oktober 2022 med påfølgende kvalitetssikring (KS1) og politisk behandling (B1) i oktober/november 2022.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

e-post til Roman Artemov
Telefon: 47 89 50 53  

Sist endret: 20.12.2022