Barnehagen ligger sentralt på Finstad. Nærmiljøet er variert og inneholder blant annet skog, turområder og boligområder. Vi har gangavstand til Ski stasjon og gode bussforbindelser til Ski sentrum.

Slik jobber vi

Mangfold og glede er sentrale temaer hos oss. Her er det plass til alle, og vi er opptatt av gleden ved å være sammen i lek og hverdagsaktiviteter. Barnehagen har lang erfaring med å ta imot barn og familier med ulik bakgrunn og funksjonsevne. Vi møter barna med respekt og åpenhet, så de kan bygge sin identitet i trygge rammer.

Vi mener at mangfold bidrar til å skape bredere forståelse for at alle er forskjellig, og har forskjellige behov. Det er en styrke å kunne forstå andre menneskers behov uten å ha samme språk, eller kjenne hverandres bakgrunn. Gjennom leken og hverdagen i barnehagen lærer barna dette.

Nordre Finstad og Vestveien barnehager ligger rett ved siden av hverandre og deler på lekeplasser og uteområder. Vi har også kort vei til skogen på Finstad, og bruker mye tid utendørs. 

Årsplan

Pris

Se priser og betaling i barnehage.  

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00.
  • Lørdag–søndag: Stengt.

Se også Ferie- og fridager    

Kontakt avdelingene

Barnehagens leder
Bente Tallaksen 
Telefon 91 19 24 22 

Toddlerne (0-3 år)
Telefon 90 18 68 76  

Utforskerne (3-6 år) 
Telefon 90 24 77 42  

Filosofene (3-6 år)
Telefon 90 10 86 76 

Les mer

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no       

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Vestveien barnehage

Besøksadresse:

Villenga 17
1423 Ski

Telefon: 91 19 24 22 

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Ski/Finstad
  • Avdelinger: 2
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Virksomhetsleder
Bente Tallaksen
Telefon 91 19 24 22 

Besøksadresse 
Villenga 17, 1423 Ski

Postadresse 
Postboks 3010, 1402 Ski 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Vestveien barnehage

Besøksadresse:

Villenga 17
1423 Ski

Telefon: 91 19 24 22