Vevelstadsaga er en foreldredrevet barnehage, som ligger på Vevelstad med kort vei til kollektivtransport og nærhandel.

Om barnehagen

Barnehagen er en foreldredrevet barnehage eid av Vevelstadsaga barnehage SA. Barnehagen er bygget oppå et gammelt sagverk og avdelingene har derfor navn som kan forbindes med dette.

Vevelstadsaga er barnehagen der undring, humor og glede er til stede i hverdagen. Vi er en Reggio Emilia inspirert barnehage, noe som innebærer er at vi er opptatt av barns medvirkning og deres muligheter til å utfolde seg kreativt.

Vårt fokus er at vi skal

  • ha tid til lek med barna på deres premisser-
  • styrke barns selvfølelse.
  • bidra til at barn får bli selvstendige.
  • unngå å legge føringer for barns tanker og følelser.
  • møte alle barn med omsorg og blanke ark.

Kontakt oss

Daglig leder 
Catrine Fjelldahl-Thommesen 
Telefon 99 28 92 99 

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Vevelstadsaga barnehage

Besøksadresse:

Gamle Vevelstadvei 23
1405 Langhus

Telefon: 99 28 92 99

Fakta om barnehagen

  • Privat barnehage 
  • Område: Vevelstad
  • Avdelinger: 4
  • Antall godkjente plasser: 69
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Daglig leder 
Catrine Fjelldahl-Thommesen 
Telefon 99 28 92 99 

Besøks- og postadresse  
Gamle Vevelstad veg 23, 1405 Langhus

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Vevelstadsaga barnehage

Besøksadresse:

Gamle Vevelstadvei 23
1405 Langhus

Telefon: 99 28 92 99