Barnehagen er privat og ligger på Tallaksrud gård, på Hebekk, ca. 2 km fra Ski sentrum.

Om barnehagen

Maurtua barnehagen er en gårdsbarnehage med stabilt personale. Vi har flotte omgivelser og er mye ute.

Les mer på barnehagens nettsider

Fordi barnehagen er privat har den en egen nettside.

Maurtua barnehage

Kontakt oss

Daglig leder
Anita Tallaksrud og Hanne Berg Ulseth. 
Telefon: 90 97 18 58 / 91 71 32 05  

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Maurtua barnehage

Besøksadresse:

Tallaksrud gård Oppegårdveien 50
1400 Ski

Fakta om barnehagen

  • Privat barnehage 
  • Område: Ski
  • Avdelinger: 3
  • Antall godkjente plasser: 30
  • Aldersgruppe: 0-6 år 

Kontakt oss

Daglige ledere  
Anita Tallaksrud og Hanne Berg Ulseth 
Maurtua barnehage 
Telefon: 90 97 18 58 / 91 71 32 05  

Besøks- og postadresse 
Tallaksrud gård, Oppegårdveien 50, 1400 Ski

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.30-17.00  

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Maurtua barnehage

Besøksadresse:

Tallaksrud gård Oppegårdveien 50
1400 Ski