Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Ingierkollen med et flott uteområde. Vi har et variert nærmiljø med skog, natur, lekeplasser, grendehus og skole.

Slik jobber vi

Barnehagens overordnede mål er livsmestring.  

Livsmestring går igjen i alt vi gjør. Hvert barn skal oppleve trygge og støttende omgivelser, noe som skal bidra til integrering og gode forutsetninger for sosial utvikling.    Vi ser på leken som den viktigste aktiviteten i barnehagen. Gjennom leken etablerer barna positive relasjoner til hverandre.

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barns utvikling og trivsel.  

Årsplan

Pris

Se priser og betaling i barnehage.

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00. 
  • Lørdag–søndag: Stengt.  

Se også Ferie og fridager.     

Kontakt avdelingene 

Barnehagens leder
Benjamin Pham 
Telefon 98 90 45 33   

Tertitten (3-6 år)
Telefon 66 81 99 76 / 92 29 47 64 

Hompetitten (3-6 år)
Telefon 66 81 99 79  / 92 20 63 56

Knøttene (0-3 år)
Telefon 40 10 26 35

Les mer 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Ingierkollen barnehage, avd. Kantor

Besøksadresse:

Jordbærsletta 1
1410 Kolbotn

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Ingierkollen
  • Avdelinger: 3
  • Antall godkjente plasser: 45
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Virksomhetsleder   
Benjamin Pham
Telefon 98 90 45 33 

Besøksadresse
Jordbærsletta 1, 1410 Kolbotn  

Postadresse 
Postboks 3010, 1402 Ski 

Åpningstider 

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Ingierkollen barnehage, avd. Kantor

Besøksadresse:

Jordbærsletta 1
1410 Kolbotn