Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Ingierkollen med et flott uteområde. Vi har et variert nærmiljø med skog, natur, lekeplasser, grendehus og skole.

Slik jobber vi

Barnehagens overordnede mål er livsmestring.  

Livsmestring går igjen i alt vi gjør. Hvert barn skal oppleve trygge og støttende omgivelser. Dette skal  bidra til integrering  og gi gode forutsetninger for sosial utvikling.  Vi ser på leken som den viktigste aktiviteten i barnehagen. Gjennom leken etablerer barna positive relasjoner til hverandre.  

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barns utvikling og trivsel.

Årsplan  

Pris

Se priser og betaling i barnehage.  

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag–fredag: Kl. 07.15-17.00. 
  • Lørdag–søndag: Stengt.  

Se også Ferie og fridager.     

Kontakt avdelingene 

Barnehagens leder
Benjamin Pham 
Telefon 98 90 45 33   

Askeladden (3-6 år)
Telefon 66 89 11 52/ 48 50 32 10  

Tommeliten (0-3 år)
Telefon 66 89 11 53/ 92 29 87 21

Les mer 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Ingierkollen barnehage, avd. Ingieråsen

Besøksadresse:

Fartein Valens vei 39
1410 Kolbotn

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Ingierkollen
  • Avdelinger: 2
  • Antall godkjente plasser: 31
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Virksomhetsleder
Benjamin Pham
Telefon 98 90 45 33 

Besøksadresse 
Fartein Valens vei 39, 1410 Kolbotn  

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski   

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Ingierkollen barnehage, avd. Ingieråsen

Besøksadresse:

Fartein Valens vei 39
1410 Kolbotn