Hebekkskogen barnehage er en privat andelsbarnehage.

Om barnehagen 

Barnehagens visjon er Et skritt foran
Vi er i bevegelse - Vi er foranderlig - Vi er nysgjerrige - Vi følger barnas spor - Vi er nytenkende - Vi utfordrer oss selv.

Det pedagogiske arbeidet er inspirert av Reggio Emilia, det vil si en sterk tro på menneskets muligheter, dyp respekt for barnet og en overbevisning om at alle barn fødes rike o intelligente med en sterk iboende drivkraft etter å utforske verden.

Natur og miljø er et viktig satsingsområde. Vi er opptatt av at barna skal lære å vise respekt for og ivaretar naturen og menneskene rundt seg, samtidig som de skal oppleve glede over å være ute.

Les mer på barnehagens nettsider

Fordi barnehagen er privat har den en egen nettside.

Hebekkskogen barnehage

Kontakt oss

Daglig leder
Katja Kessler-Hansen 
Telefon 64 87 52 66

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Hebekkskogen barnehage

Besøksadresse:

Fjellklangveien 1
1400 Ski

Telefon: 64 87 52 66

Fakta om barnehagen

• Privat barnehage
• Område: Hebekk
• Avdelinger: 4
• Antall godkjente plasser: 76
• Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Daglig leder
Katja Kessler-Hansen 
Telefon 64 87 52 66

Besøks og postadresse 
Fjellklangveien 1, 1400 Ski

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.00-17.00

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Hebekkskogen barnehage

Besøksadresse:

Fjellklangveien 1
1400 Ski

Telefon: 64 87 52 66