Dalstunet barnehage er en privat, foreldredrevet barnehage som holder til på Langhus.

Om barnehagen

De siste årene har vi jobbet mye med barns medvirkning på mange ulike måter. Det har gitt utslag blant annet i lave møbler, tydelige lekesoner og mer tilgjengelig og variert leke og konstruksjonsmateriale.

Personalet har som målsetting å være medforskende og nysgjerrige sammen med barna, for å gi barna rom for å utforske sin kreativitet og skaperglede.

Les mer på barnehagens nettsider

Fordi barnehagen er privat har den en egen nettside.

Dalstunet barnehage

Kontakt oss

Daglig leder  
Kristina Lundquist
Telefon 64 91 80 00

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Dalstunet barnehage

Besøksadresse:

Dalstunet 2
1405 Langhus

Telefon: 64 91 80 00

Fakta om barnehagen

  • Privat barnehage 
  • Område: Langhus
  • Avdelinger: 4
  • Antall godkjente plasser: 66
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Daglig leder 
Kristina Lundquist
Telefon 64 91 80 00

Besøks- og postadresse
Dalstunet 2, 1405 Langhus  

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 06.55-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Dalstunet barnehage

Besøksadresse:

Dalstunet 2
1405 Langhus

Telefon: 64 91 80 00